Internet podešavanje

Comments are closed

Uspješno vršimo postavljanje i konfiguraciju interneta. U sklopu instalacije možemo vam podesiti i dinamičku ip adresu, port forwarding i slično. Podešavamo imena vaše bežične točke te bežičnu točku postavljamo u kanal (frekvenciju) koja najviše odudara od frekvencije vaših susjeda, obližnje firme ili drugog uređaja koji koristi sličnu frekvenciju.

Također, ako imate problema s uređajima svojeg operatera, u mogućnosti smo postaviti kvalitetniji uređaj ili jednostavno uređaj koji će se brinuti o vašem internet prometu, računalima i slično, a isto tako možemo i definirati ovlasti na internetu pojedinih računala.

Comments are closed.

profesionalna kompjuterska pomoćza hitnu intervenciju nazovite 091/7538-611 ili 095/846-3549